Privacybeleid 

 

 

Via onze webshop Bo and Kids gezelschapsspellen worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bo and Kids gezelschapsspellen acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. 

 

Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. 

 

Bij de verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. 

Dat betekent onder andere dat: 

 

- Bo and Kids gezelschapsspellen duidelijk vermeldt met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring; 

- Bo and Kids gezelschapsspellen de verzameling van persoonsgegevens beperkt tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden; 

- Bo and Kids gezelschapsspellen u eerst vraagt om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist; 

- Bo and Kids gezelschapsspellen passende beveiligingsmaatregelen neemt om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken; 

- Bo and Kids gezelschapsspellen uw recht respecteert om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen. 

 

Bo and Kids gezelschapsspellen is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze 

privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en 

met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen. 

 

Publicatie: 

 

Wij publiceren uw klantgegevens niet. 

 

Advertenties: 

 

Onze webwinkel vertoont geen advertenties van derden. 

 

**Cookies**: 

 

Op onze webwinkel wordt gebruik gemaakt van cookies. Naast de functionele cookies, 

voor een optimale werking van onze webwinkel, worden er ook via derden die door ons 

zijn ingeschakeld cookies geplaatst. 

 

Wanneer u onze webwinkel voor het eerst bezoekt, wordt er een mededing getoond waarin wij u uitleggen waarom wij cookies gebruiken. Uw verder gebruik van onze webwinkel vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van cookies. 

 

Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze webwinkel dan niet meer optimaal werkt. 

 

Met derden die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van cookies en applicaties. Toch hebben wij geen volledige controle op wat de aanbieders van deze applicaties zelf met de cookies doen wanneer zij deze uitlezen. Voor meer informatie over de applicaties en hoe zij met cookies omgaan, zie de privacyverklaringen van deze partijen (let op: deze kunnen regelmatig wijzigen). 

 

Google Analytics: 

 

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze webwinkel gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren. 

 

Beveiliging: 

 

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van een ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen: 

 

Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een e-mailadres en wachtwoord. 

 

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze webwinkel wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. De beveiligde verbinding is te herkennen aan het slotje in de adresbalk van uw browser. 

 

Gebruik van persoonsgegevens: 

 

Bij het gebruik van onze webwinkel www.bo-and-kids.be verkrijgen wij bepaalde gegevens van u. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. 

 

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen: 

 

NAW gegevens 

Telefoonnummer 

Facturatieadres 

Mailadres 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken: 

 

Bo and Kids gezelschapsspellen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken : 

 

- Volledige naam 

- Adres en woonplaats 

- Telefoonnummer 

- E-mailadres 

- IP-adres 

- Locatiegegevens 

- Bankgegevens voor verwerking van de betaling 

- Internetbrowser en apparaattype 

 

 

 

 

 

Registreren: 

 

Bij bepaalde onderdelen van onze webwinkel www.bo-and-kids.be moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij via het door u gekozen e-mailadres de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen en zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst. 

 

Wij zullen de aan uw e-mailadres gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met on sluit (bijvoorbeeld de vervoerder / Bpost, PostNL) of indien dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze webwinkel kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen. 

 

Afhandelen bestelling: 

 

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, maken wij voor de afhandeling daarvan, gebruik van uw persoonsgegevens. Indien dat nodig is voor een goede afhandeling kunnen wij uw persoonsgegevens ook aan derden verstrekken (bijvoorbeeld de vervoerder Bpost). Meer daarover leest u verderop in deze privacyverklaring. 

 

Contactformulier en nieuwsbrief: 

 

Wij bieden via onze webwinkel de mogelijkheid om vragen te stellen middels een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen.  

U kiest zelf welke gegevens u daarbij verstrekt. De gegevens die u ons toestuurt, worden bewaard zolang als naar aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. 

 

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. 

Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. 

 

Verstrekking aan derden: 

 

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van uw bestelling (bijvoorbeeld de vervoerder). 

 

Bewaartermijnen: 

 

De hierboven beschreven persoonsgegevens worden bewaard voor zolang als nodig om uw bestelling af te handelen, inclusief garantie. Daarna bewaren wij gegevens nog maximaal twee jaar voor de beschreven statistische doeleinden. De gegevens worden vervolgens gewist, tenzij er een wettelijke plicht is die langer bewaren vereist (zoals de fiscale bewaarplicht van zeven jaar voor betaalgegevens). 

 

Websites van derden: 

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze webwinkel zijn verbonden.  

Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken. 

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring: 

 

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijziging op de hoogte bent . 

 

Inzage en wijziging van uw gegevens: 

 

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u ten allen tijden contact met ons opnemen via onderstaande gegevens. 

 

U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken. 

 

Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u correct te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopij van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser. Indien de gegevens niet kloppen, kunt u ons verzoeken om de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. 

 

Autoriteit persoonsgegevens: 

 

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

Beoordelingen

WebwinkelKeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

Contactgegevens: 

 

BO AND KIDS GEZELSCHAPSSPELLEN 

Mauroystraat 18 

2660 Hoboken 

België 

bo-and-kids@outlook.com 

+32 486 57 32 74